Management

[Management Courses][feat1]

University Notice

[University Notice][feat1]
[Gallery][feat1]

Computer Course

[Computer Courses][feat1]
[Blog][feat1]

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करयोग्य व्यक्तिको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय

करयोग्य व्यक्तिको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय कहिले कांही एउटा निकायमा सम्बद्ध व्यक्तिहरु मिली अर्को निकाय स्थापना गर्न सक्दछन् । एउटा निकायमा ...
- 10:27 AM
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करयोग्य व्यक्तिको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करयोग्य व्यक्तिको बहु स्वतन्त्र व्यवसाय Reviewed by DEEP Computer on 10:27 AM Rating: 5

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करदाताको एकल स्वतन्त्र व्यवसाय

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनद्वारा स्थापित निकाय दुबै करयोग्य व्यक्ति हुन सक्दछन् । प्राकृतिक व्यक्तिले एकल स्व...
- 8:18 AM
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करदाताको एकल स्वतन्त्र व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमाः करदाताको एकल स्वतन्त्र व्यवसाय Reviewed by DEEP Computer on 8:18 AM Rating: 5

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि कर्मचारी वा कामदार

कर्मचारी वा कामदार रोजगारी भन्नाले आय आर्जन गर्नको लागि श्रमको विनिमय गर्नु हो । रोजगारी भन्नाले कुनै  पनि प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीक...
- 7:48 AM
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि कर्मचारी वा कामदार मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि कर्मचारी वा कामदार Reviewed by DEEP Computer on 7:48 AM Rating: 5
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि निजी व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनका लागि निजी व्यक्ति Reviewed by DEEP Computer on 10:32 AM Rating: 5

करदाता र कर लाग्ने कारोवार

नाफाको उद्देश्य लिई वा नलिई उत्पादन , व्यापार , पेशा , व्यवसाय गरी कुनै करयोग्य वस्तु वा सेवा आपर्ति गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनद्वार...
- 10:09 AM
करदाता र कर लाग्ने कारोवार करदाता र कर लाग्ने कारोवार Reviewed by DEEP Computer on 10:09 AM Rating: 5
NEB Grade 12 Result 2075 Science, Management, Humanities, Education Streams NEB Grade 12 Result 2075 Science, Management, Humanities, Education Streams Reviewed by DEEP Computer on 10:07 AM Rating: 5

कर फिर्ता भनेको के हो ?

कर फिर्ता भनेको के हो ? दर्तावाल व्यक्तिले आफूले उठाएको कर खरिदमा तिरेको करमा मिलान नभई बांकि रहेको अवस्थामा फिर्ता पाउने गरी गरिएको व्...
- 2:35 PM
कर फिर्ता भनेको के हो ? कर फिर्ता भनेको के हो ? Reviewed by DEEP Computer on 2:35 PM Rating: 5
OVERVIEW OF "C" PROGRAMMING (PART-II) OVERVIEW OF "C" PROGRAMMING (PART-II) Reviewed by DEEP Computer on 9:09 PM Rating: 5
Powered by Blogger.